Zajęcia Tematyczne

Oferta na rok szkolny 2023/24
 
Przedszkole w Rąbieniu   - oddział przy ul. Pańskiej 15
 
Dwóch opiekunów w grupie
 
1. Język angielski (codziennie)
2. Bajkoterapia, Gimnastyka buzi i języka (codziennie)
3. Zabawy plastyczne Plastusiowo - 2x w miesiącu
4. Rytmika - 1x w tygodniu
5. Kuchcikowo - 1x w miesiacu
6. Zajęcia rekreacyjno - sportowe  Przedszkoliada.pl - 1x w tygodniu
7. Ceramika - 1x w tygodniu (dla chętnych - dodatkowo płatna)
8. Spotkania z muzyką - 1x w miesiącu
9. Warszaty eksperymentalne - 1x  w miesiącu
10. Warsztaty teatralne - 1x w miesiącu
11. Małe BHP - 1x w miesiącu
12. Zabawy konstrukcyjne LEGO -1x w miesiącu
13. Praca z tablicą interaktywną
 
 

Przedszkole w Aleksandrowie Łódzkim  - oddział przy ul. Piaskowej 56/58

 

Dwóch opiekunów w grupie

 

1.      Bajkoterapia, Gimnastyka buzi i języka– codziennie.

2.      Zabawy plastyczne  Plastusiowo - 2x w miesiącu

3.      Jęz. angielski  2x w tygodniu

4.      Rytmika 1x w tygodniu

5.      Kuchcikowo - 1 raz w miesiącu

6.      Zajęcia rekreacyjno-sportowe Przedszkliada.pl 1x w tygodniu (dla chętnych-dodatkowo płatne)

7.      Matematyka dla smyka - 2 x w miesiącu

8.     Spotkania z Muzyką - 1x w miesiącu

9.     Warsztaty teatralne - 1x w miesiącu

10.   Warsztaty eksperymentalne - 1 x w miesiącu 

11.   Ceramika 1 x w tygodniu (dla chętnych-dodatkowo płatna)

12.    Zabawy konstrukcyjne LEGO - 1x w miesiącu

13.  Praca z tablicą interaktywną

 

      Przedszkole w Aleksandrowie Łódzkim - oddział przy ul. Sportowej 29/31

 

1. Bajkoterapia, gimnastyka buzi i języka - codziennie

2. Zabawy plastyczne Plastusiowo - 2x w miesiącu

3. Jęz. angielski 2x w tygodniu

4. Rytmika 1x w tygodniu

5. Kuchcikowo - 1 x w miesiacu

6. Zajęcia rekreacyjno-sportowe Przedszkoliada.pl

7. Matematyka dla smyka - 2 x w miesiącu

8. Spotkania z Muzyką -1 x w miesiącu

9. Warsztaty teatralne - 1 x w miesiącu

10. Warsztaty eksperymentalne - 1 x w miesiącu

11. Ceramika - 1x w tygodniu (dla chętnych- dodatkowo płatna)

12. Zabawy konstrukcyjne LEGO - 1x w miesiącu

13. Praca z tablicą interaktywną

 

 

Dodatkowo umożliwiamy stałą terapię logopedyczną na terenie przedszkoli.