Organizacja

7.00– 8.30

schodzenie się dzieci, czynności i zabawy dowolne oraz przy niewielkim udziale nauczyciela, swobodne rozmowy, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), kontakty indywidualne z rodzicami. Indywidualne zajęcia i zabawy wspomagające rozwój

8.30 – 8.50

czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania. Prosimy by do 8.50 w przedszkolu pojawiły się dzieci, które mają skorzystać ze śniadania.

9.00 – 9.20

śniadanie (dbamy o kulturalne spożywanie posiłków)

9.20 – 11.40

zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wg programu nauczania, gry i zabawy ruchowe, pobyt na dworze, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, nauka wierszy i piosenek, W tych godzinach odbywają się również ZAJĘCIA DODATKOWE itp.

11.40 – 11.50

profilaktyka logopedyczna

11.50 – 12.30

(grupa Maluszków od 11.30) czynności higieniczne, obiad

12.30 - 13.30

wyciszenie, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

13.30 – 14.00

zajęcia i zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, swobodne rozmowy

14.00 – 14.30

Kontynuacja zadań podjętych w czasie zajęć dydaktycznych, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, słuch muzyczny, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne.

14.30 – 14.35

przygotowanie do podwieczorku

14.35 – 14.50

czynności higieniczne, podwieczorek

15.00 – 17.30

zajęcia indywidualne z dziećmi, zabawy muzyczno – ruchowe z grupą, czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami i dla dzieci zdolnych, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.