O nas

O NAS

Sielankowo, to prowadzone sercem i pasją przedszkola czynne cały rok. Przyjazne dziecku, ciepłe, pogodne i rodzinne. Zapraszamy Państwa do naszych trzech placówek pod szyldem  „Sielankowo” w Rąbieniu przy ulicy Pańskiej 15 oraz w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Piaskowej 56/58 i ulicy Sportowej 29/31.  Nasze najmłodsze "dziecko", to Żłobek Sielankowo, do którego przyjmujemy maluszki po pierwszym roku życia.

Nasze Atuty

 • Już od 2007 roku cieszymy się sympatią i zaufaniem rodziców.
 • Doświadczony zespół młodych, pełnych pasji wykształconych nauczycieli. Naszych pedagogów w opiece nad dziećmi wspierają psycholog, logopeda i metodyk. 
 • Realizowany przez nas program pracy dydaktyczno-wychowawczej nie tylko zapewnia realizację tzw. podstawy programowej, ale w wielu obszarach znacznie ją rozwija.
 • Dogodna lokalizacja i korzystne godziny pracy – mieścimy się w budynku z własnym ogrodem i placem zabaw.
 • Aktywnie słuchamy sugestii i wniosków płynących od Rodziców naszych wychowanków, chętnie też służymy dobrą radą i wskazówkami w kwestiach wychowawczych.
 • Ambitny i przyjazny dzieciom program wychowawczo-dydaktyczny – zadania opieki i edukacji przedszkolnej realizujemy poprzez nowoczesne metody pracy z małym dzieckiem.
 • Rozsądne czesne – rodzeństwom zapewniamy zniżki, w ramach czesnego mnóstwo zajęć dodatkowych a także wycieczki, teatrzyki warsztaty i wizyty gości.
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych – do wyboru mamy: zobacz więcej
 • Wyjątkowy kalendarz imprez – – obok tradycyjnych uroczystości proponujemy także bardziej „zwariowane” obchody m.in. Dzień mleka, Dzień Dinozaura, Dzień Kredki, Dzień Bajki, Dzień Pluszowego Misia i mnóstwo innych!

Co nas wyróżnia

Możemy pochwalić się doświadczonym zespołem młodych, pełnych pasji wykształconych nauczycieli, którzy szybko podbijają dziecięce serca. Naszych pedagogów w opiece nad przedszkolakami regularnie wspierają psycholog, logopeda i metodyk. W przestronnych salach realizujemy ambitny i przyjazny dzieciom program pracy dydaktyczno-wychowawczej, który nie tylko zapewnia realizację tzw. podstawy programowej, ale w wielu obszarach znacznie ją rozwija.

Jak pracujemy

Zadania opieki i edukacji przedszkolnej realizujemy poprzez nowoczesne metody pracy z małym dzieckiem. Wykorzystujemy również techniki multimedialne, a nasi wychowankowie świetnie radzą sobie w szkole. Poprzez stały, codzienny kontakt z rodzicami chcemy aby nasze działania wychowawcze wobec Dzieci były spójne zarówno w „Sielankowie” jak i w domu .To bardzo ważne zadanie, które wykonujemy z pasją i radością.

Stwarzamy dzieciom możliwość poszerzania indywidualnych zainteresowań. Poprzez swobodną, wesołą zabawę zapewniamy rozwój mowy, wyobraźni i twórczego myślenia.

Dodatkowe atrakcje

W ofercie mamy też mnóstwo zajęć dodatkowych – bajkoterapia, angielski, rytmika, taniec, gimnastyka, to absolutna podstawa i oczywiście u nas ją Państwo znajdziecie. Dzieci poszerzają indywidualne zainteresowania również na zajęciach z karate, ceramiki, w „Akademii dyplomacji” (dziecięcy savoir – vivre) i podczas zajęć „Małe BHP”. Rączki i głowy do nauki czytania i pisania przygotowujemy w oparciu o Metodę Dobrego Startu, nieobca nam „Matematyka dla smyka”, „Zabawa w teatr” i „Kuchcikowo”, „Śpiewanki” oraz „Plastusiowo”. Wyjeżdżamy również na wycieczki.

 

Koncepcja pracy przedszkola

 

 

 

 

Charakterystyka przedszkola

 

Placówka powstała w 2007. Pierwsze 3 lata działalności opieki nad dziećmi odbywały się pod szyldem Akademia Dziecka „Sielankowo”. W 2010 Akademia przekształciła się w Punkt Przedszkolny „Sielankowo”.

W 2011 placówka została przekształcona w Przedszkole Niepubliczne „Sielankowo”,
a mieści się w Rąbieniu przy ul. Pańskiej 15, na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. W 2014 roku został otwarty oddział w Aleksandrowie Łodzkim przy ul. Piaskowej 56/58 a w 2021 ruszył oddział przy ul Sportowej 29/31.

Przedszkole działa przez cały rok szkolny w godz. 7.00-17.30, z wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy. W okresie ferii szkolnych i wakacji letnich Sielankowo również realizuje zadania określone przez podstawę programową, dodatkowo organizuje się więcej form rekreacyjno-wypoczynkowych i zajęcia promujące bezpieczne zachowania. Przedszkole prowadzi również grupę dzieci sześcioletnich, realizujących Roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Przedszkole oferuje dla wszystkich dzieci zajęcia dodatkowe umożliwiając przedszkolakom udział

Przedszkole prowadzi także zajęcia dla rodziców:

-konsultacje pedagogiczne

-konsultacje psychologiczne

-zajęcia integrujące dzieci i rodziców

-program adaptacyjny „Sielankowe przedszkolaki nie płaczą” dla dzieci i rodziców

 

Przedszkole działa w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.30. Zajęcia z dziećmi realizują Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego  Zgodnie z Podstawą Programową nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują te obserwacje. W oparciu o te zalecenia, Przedszkole przygotowuje szczegółowe programy zajęć na każdy dzień tygodnia. Plany te obejmują: tytuły sytuacji edukacyjnych realizowanych w poszczególnych częściach dnia, opisy celów ogólnych i szczegółowych oraz numery obszarów tematycznych, w które zajęcia się wpisują.

Dzieci otrzymują 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek).

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Obie nasze placówki mają po 3 sale dydaktyczne wyposażone w certyfikowane, bezpieczne meble i pomoce dydaktyczne oraz zabawki atrakcyjne dla dzieci, uruchamiające ich wyobraźnię oraz pomagające ćwiczyć niezbędne umiejętności; hol/szatnię wyposażoną w szafki do przechowywania prywatnych rzeczy dziecka a taze tablice do eksponowania dziecięcych wytworów, ogród przedszkolny a w nim piaskownicę, zjeżdżalnię, mini ściankę wspinaczkową, domki i zabawki;, sprzęt do rekreacji,; zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.

Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi

SPECYFIKA PRACY PRZEDSZKOLA

Specyfiką pracy przedszkola jest wspomaganie edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Placówka pełni w równej mierze funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. W przedszkolu Sielankowo cechą wyróżniająca i specyficzną jest brak profilu edukacyjnego. Jest to działanie zamierzone, mające na celu umożliwienie wszystkim dzieciom korzystanie bardzo bogatej oferty zajęć dodatkowych. Chcemy aby chłonne umysły przedszkolaków miały możliwość zaznajomienia się z różnymi dziedzinami i obszarami.

 

W Sielankowie bardzo duży nacisk kładziemy na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. W tym celu w każdej z sal wprowadzone są zabezpieczenia sprzętów, nad bezpieczeństwem dzieci czuwają dwaj nauczyciele. Przedszkole posiada niezbędne procedury i regulaminy regulujące kwestie bezpieczeństwa.

 

Jako przedszkole wiemy, że najważniejszą rzeczą jest współpraca z rodzicem i wspólny front wychowawczy. Naszym celem oprócz wsparcia w wychowaniu i edukacji dzieci jest też pedagogizacja rodziców.

 

Wizja placówki

 

1.Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na  osiąganie sukcesu.


2.Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.


3.Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.


4.Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola, a przede wszystkim w procesie wychowawczym dziecka.

5. Praca Przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.


6.Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.


7.Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.


8.Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.


9.Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

Dziecko w naszym przedszkolu

 

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,

 • jest akceptowane takie, jakie jest,

 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,

 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,

 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

 • poznaje swoje prawa i obowiązki,

 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie korzystając ze stworzonych warunków, gwarantującą bezproblemowe rozpoczęcie nauki w szkole


 

Rodzice w naszym przedszkolu:

 

 • otrzymują systematyczną, częstą. rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,

 • współpracują z nauczycielami,

 • otrzymują pomoc specjalistów,

 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,

 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

 • są partnerami w obranej wspólnej z przedszkolem drodze wychowawcze j w tworzeniu klimatu placówki

 

Zasady współpracy z rodzicami:

- Rodzice są partnerami, w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola:wychowawczych i organizacyjnych.

- Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości,

Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji.

Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności i zmniejszaniu deficytów rozwojowych swojego dziecka.

Rodzice otrzymują informację na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka. Zapoznawani są z wynikami obserwacji oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.


Formy współpracy z rodzicami:

 

- zebrania grupowe,

- zebrania adaptacyjne
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
- konsultacje indywidualne,
- prowadzenie kącików dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,)

- Zmienna ekspozycja na tablicach ogłoszeń – przedstawianie ciekawych artykułów, pomysłów na ćwiczenia (logopedyczne, grafomotoryczne itp.)
- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
- organizacja szkoleń , warsztatów pedagogizujących dla rodziców,
- organizacja uroczystości, inscenizacji, konkursów, pikników rodzinnych
- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
- konkursy, akcje edukacyjne
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.


Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole: potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, ponadto
wykazuje
:
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie
 
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawowa wiedzę o świecie;

umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:
- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;


Dziecko ma prawo do:
 

 • życia i rozwoju, myśli, sumienia i wyznania,

 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

 • spokoju i samotności, gdy tego chce,

 • odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,

 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

 • wspólnoty i solidarności w grupie,

 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,

 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

 • nauki, informacji,

 • badania i eksperymentowania,

 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,

 • doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

 • zdrowego żywienia


   

Misja Przedszkola

Nasze Przedszkole:

1.Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3.Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4.Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5.Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6.Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.


Cele ogólne

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
3. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
4. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
6. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
7. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

8. Zarządzanie przedszkolem
9. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.


CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
2.Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka
3.Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
4.Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
5.Nauka przez aktywne działanie.
6.Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
7.Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
8.Okazywanie sobie wzajemnej pomocy na linii dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego


Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.


METODY

- metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskie j- Dziecięca matematyka,
- Ruch Rozwijajacy Weroniki Sherbone
- opowieść ruchowa
- pedagogika zabawy
KLANZA
- Metoda Dobrego Startu
- relaksacja
- bajkoterapia
- zabawy paluszkowe


FORMY PRACY:

praca indywidualna
praca w małych zespołach
praca z całą grupą
zabaw


WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA

ze studentami:


- odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

- umożliwianie uczniom gimnazjum odbywania wolontariatu w przedszkolu
- opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami
- ankiety
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem


z innymi przedszkolami o szkołami:

Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami.


z innymi instytucjami:

cele:

-rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
-satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
-kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
-kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
-urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
-poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.


Współpraca z:

Urzędem Miasta

Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
Pobliskimi Szkołami Podstawowymi
Biblioteką Miejską,
Domami Kultury,

Klubami sportowymi
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
SANEPIDemPROMOCJA PLACÓWKI

Cele:

- pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci,
- nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
- upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego


Działania promocyjne obejmują:

- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
- dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
- popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
- prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
- organizacja uroczystości ,
- zabieganie o notatki w prasie,
- prezentacja w lokalnych mediach,
- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- upowszechnianie informacji o przedszkolu


ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

w zakresie bazy

- dbanie o posiadane zasoby

- prenumerata pism specjalistycznych, zawierających wskazówki do pracy z dziećmi

- doposażenie ogrodu w sprzęt do zabawy oraz sprzęt rekreacyjny,


w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,

- analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych

- zwiększenie ilości zajęć z języka angielskiego
- dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka,
- planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;


w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
- wspomaganie ,inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności
- zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć
- doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel


w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
- kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi.

 

 

Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 

poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i

innowacyjne,

wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,

wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,

zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,

zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o

działalności przedszkola,

zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,

prowadzenie skutecznej polityki kadrowej

Koncepcję opracowała Karolina Kucharczyk - Szychowska


 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Przedszkola