Zajęcia Dydaktyczne

PROGRAM DYDAKTYCZNY

Program dydaktyczny realizowany w Przedszkolu „Sielankowo”, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podlegamy też nadzorowi Kuratorium Oświaty.

Z Przedszkolakami realizujemy cykl – KALENDARZ PRZEDSZKOLAKA - PWN a ze Starszakami po raz drugi realizującymi Roczne wychowanie przedszkolne program: TRAMPOLINA DO SZKOŁY. Treści w nich zawarte uwzględniają najnowsze tendencje pedagogiki przedszkolnej. Duży nacisk kładziemy na indywidualną pracę z dzieckiem i podmiotowe podejście do jego osoby. Zwracamy również uwagę na pracę zbiorową i zespołową.