ŻABKI, SKRZATY I JEŻYKI JADĄ NA WYCIECZKĘ DO FABRYKI BOMBEK

29 października (czwartek) dzieci z grup Skrzaty, Żabki i Jeżyki jadą na wycieczkę do Fabryki Bombek w Piotrkowie Trybunalskim. Prosimy przyprowadzać dzieci już najedzone, po śniadaniu zjedzonym w domu. Najpóźniej do 8.00. Jeśli potrzebują leków przeciwko chorobie lokomocyjnej - przygotujemy herbatę - każdy rodzic będzie mógł je podać dziecku we własnym zakresie po przyprowadzeniu go do przedszkola. Zgodnie z zapisem w statucie pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych lekarstw. Plan dnia dla wycieczkowiczów: 8.15 wyjazd, 9.50 drugie śniadanie 10.00 - 11.30 zwiedzanie Fabryki Bombek i warsztaty ozdabiania własnej bombki. około 13.00 powrót do przedszkola 15.00 - podwieczorek Ponieważ wyjeżdżamy bardzo wcześnie, nie będziemy mogli czekać na osoby spóźnione. Prosimy nie dawać dzieciom jedzenia ani picia na drogę. Warunkiem uczestnictwa jest pisemna zgoda rodziców (podpis na liście u pań w grupach).