Wycieczka do Konarzewa

W środę 27 lipca jedziemy do gospodarstwa agroturystycznego w Konarzewie na warsztaty " od ziarenka do bochenka". Wyjeżdzamy o 8.45, prosimy, aby dzieci tego dnia były po śniadaniu.

Wracamy około 13.30 na obiad. Przypominamy o nakryciach na głowę i wskazane, aby dzieci miały pełne obuwie.