KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI

Regulamin Konkursu Plastycznego

dla dzieci uczęszczających do przedszkola

"ŚWIĄTECZNA DEKORACJA CHOINKOWA"

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole Sielankowo w Rąbieniu.

2. Konkurs rozpoczyna się 30.10.2017r. i trwać będzie do 4.12.2017r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: "Świąteczna dekoracja choinkowa".

4. W konkursie moga brać udział dzieci od 3 do 6 lat z przedszkoli.

Warunki uczestnistwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formie przestrzennej, możliwej do zawieszenia. Technika dowolna.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace.

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: tytuł, imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy.

7. Prace nalezy nadesłać do dnia 4.12.2017 r. na adres :

Niepubliczne Przedszkole Sielankowo

ul. Pańska 15, Rąbien 95-071

8. Koordynator konkursu: Agnieszka Krata-Dzierzgwa

Wyniki konkursu i nagrody

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac trzech laureatów.

2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, walory artystyczne i materiał użyty do wykonania pracy.

3. Ogłoszenie wyników nastapi na stronie internetowej przedszkola www.sielankowo.pl, do dnia 8.12.2017r.

4. Spośród nadesłanych prac wyłoniona zostanie praca zwycięska, której autor otrzyma dyplom, nagrodę indywidualną oraz nagrodę dla swojej grupy przedszkolnej. Za drugie i trzecie miejsce laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody indywidualne. Opiekunowie laureatów równiez otrzymają dyplom.

5. Nagrodą dla grupy przedszkolnej, z której pochodzi zwycięzca, bedzie zestaw artykułów plastycznych.

6. Opiekunowie pozostałych uczestników otrzymają drogą mailową imienne podziękowanie za udział dla siebie i uczestnika, jesli po ogłoszeniu wyników, do dnia 18.12.2017 przyślą mail z prośbą o wysłanie elektronicznych dyplomów.

7. Wszystkie dyplomy (również elektroniczne) i nagrody zostaną wysłane uczestnikom i ich opiekunom do końca roku 2017.

8. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będa brały udziału w konkursie.

9. Dane osobowe uczestników pozyskane sa wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostepnione podmiotom trzecim.

Uwagi

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie zdjęcia pracy na funpage facebooka przedszkola.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Dyplomy i nagrody zostana przesłane pocztą.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będa zwracane autorom.