Projekt

Przedszkole Niepubliczne

„SIELANKOWO”

realizuje projekt pn.

"W sielankowym nastroju idziemy do przedszkola"

Priorytet:IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 – 30.06.2015

Liderem projektu jest Zastosowania IT Krzysztof Nowak będący organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne „Sielankowo”. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z FUNDACJĄ ROZWOJU EDUKACJI I SPOŁECZEŃSTWA PRZYSZŁOŚĆ.

CEL GŁÓWNY: Wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu miasta i gminy Aleksandrów Łódzki, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Niepublicznym „SIELANKOWO".

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

- dzieci w wieku 3-5 lata z terenu miasta i gminy Aleksandrów Łódzki,

- dzieci nieobjęte dotychczas edukacją przedszkolną.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

- realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- zajęcia dodatkowe: gimnastyka, język angielski, rytmika zajęcia muzyczne prowadzone metodą C. Orffa oraz zajęcia taneczne,

- wyżywienie dzieci,

- ubezpieczenie dzieci.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego